EL.EX - elektrické vykurovanie a elektroinštalácie

Vstúpte do E-SHOPU
Bližšie informácie na tel. č.:
+421 905 326 751

Solárne systémy

Teplá voda zo slnečnej energie

Tepelné solárne systémy Stiebel Eltron

Tepelné solárne systémy Stiebel Eltron

Už pred viac ako 20 rokmi začala firma Stiebel Eltron vyvíjať a vyrábať systémy pre využívanie obnoviteľných energií. Vďaka dlhoročným skúsenostiam patria vo svete výrobky tejto značky k absolútnej technickej špičke.

Všetky solárne systémy Stiebel Eltron pracujú s termickými solárnymi konvektormi. To znamená, že vyžiarená slnečná energia sa mení v teplo čo vedie k zvýšeniu teploty absorbéra žiarenia. Teplo získané kolektorom na streche sa cirkulujúcou kvapalinou teplonosného médiá dopravuje k solárnemu zásobníku teplej vody, ktorý stojí napríklad v pivnici. V našich štandardných zariadeniach sa ako teplonosné médium používa H-30 L, ktoré poskytuje dobré zabezpečenie voči mrazom a korózii. Teplotným diferenčným meraním sa pomocou solárnej regulácie zapína čerpadlo, ktoré zabezpečuje obeh medzi kolektorom a solárnym zásobníkom. Teplonosné médium preteká výmenníkom solárneho zásobníka a ohrieva tak jeho objem na využiteľnú teplotu. Firma Stiebel Eltron dodáva aj príslušenstvo potrebné pre montáž solárneho systému ako je napr. inštalačná sada, montážny rám, regulácia, solárne zásobníky atď.

Katalóg Stiebel Eltron Solar na prevzatie vo formáte PDF

Katalóg projektovania solárnych systémov Stiebel Eltron na prevzatie vo formáte PDF